Reviews for for Gscriptor

1 Ratings

Gscriptor

Send commands to smart cards

Paco Rivière, 2012-08-29
Conté eines útils per a utlitizar targetes intel·ligents (SmartCard)

Aquest arxiu conté algunes eines útils per a utlitizar targetes intel·ligents (SmartCard). Les eines que es proporcionen són: pcsc_scan (1) exploraels lectors de targetes intel·ligents disponibles i mostra els esdeveniments detectats: inserció de la targeta amb ATR, retirada de la targeta; ATR_analysis(1) anàlisi d'un ATR de la targeta intel·ligent (resposta a reinici o Answer To Reset) Scriptor (1) Guió Perl script a per enviar ordres a una targeta intel·ligent utilitzant un arxiu per lots o stdin; gscriptor (1) la mateixa idea que scriptor.pl (1) però amb Perl-Gtk GUI.

0 out of 0 found this review helpful.